Začínáte s cloudem?

Zkouška Microsoft Azure AZ – 900 je právě pro Vás

Zkouška jZáklady Microsoft Azure – zkouška AZ – 900 je určena pro uchazeče, kteří chtějí prokázat základní znalost cloudových služeb a jejich poskytování. Uchazeči, kteří úspěnšně složí tuto zkoušku získají certifikát Microsoft Certified Azure Fundamentals. Zkouška je určena kandidátům, kteří nemají technický background, jako jsou ti, kteří se podílejí na prodeji nebo nákupu řešení a služeb založených na cloudových technologiích nebo se nějakým způsobem podílejí na řešeních a službách založených na cloudu. Zkouška je určena rovněž pro uchazeče s technickým backgroundem, kteří potřebují prokázat základní znalost v oblasti cloudových služeb.

Technické zkušnosti nejsou pro přihlášení na zkoušku vyžadovány, avšak alespoň základní znalost nebo zkušenost v oblasti IT je pro studenta přínosem. Zkouška AZ-900 může být považována za nepovinný první krok ve studiu cloudových služeb a jejich poskytování Microsoft Azure.

Zkouška může být volitelně složena před absolvováním pokročilých zkoušek jako Microsoft Azure Cloud Services nebo Microsoft Cloud Services. Ačkoliv by bylo absolvování této zkoušky před absolvováním dalších certifikací Azure přínosné, není to podmínka a zkouška tedy není podmínkou absolvování dalších certifikací zaměřených na Azure.

Zkouška je dostupná v angličtině.

Cena zkoušky je 99 dolarů.

Zdroj: https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-az-900.aspx

Certifikáty v IT – Infrastruktura a zavádění Microsoft Azure – Zkouška AZ-100 pro administrátory Azure

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment – zkouška AZ-100

Zkouška AZ-100 je určena pro roli Azure Administrátora a certifikaci Azure Administrator Associate. Kandidáti na tuto zkoušku jsou administrátoři Azure, kteří spravují cloudové služby zahrnující úložiště, zabezpečení, síťování a výpočetní schpopnosti cloudu. Kandidáti mají dobré znalosti každé služby napříč celým životním cyklem IT a vyřizují požadavky na služby, aplikace a prostředí infrastruktury. Poskytují doporučení jaké služby použít pro dosažení optimálního výkonu a škálování, stejně jako doporučení týkající se provisioning, velikosti zdrojů, monitorování a přizpůsobení se zdrojům dle potřeby.

Kandidáti na tuto zkoušku by měly mít dostatečné znalosti o používání PowerShellu a rozhraní příkazového řádku. Kandidáti by měli mít základní znalosti o Azure Portal, ARM šablonách, operačních systémech, virtualizaci, cloudové infrastruktuře, strukturách úložišť a vytváření sítí. Zkouška AZ-100 zahrnuje témata jako: správa zdrojů a předplatného, implementace a zpráva virtuálních strojů, konfigurace a zpráva virtuálních sítí, a správa identit.

Zkoušku lze absolvovat v angličtině a cena zkoušky je 110 dolarů.
Zdroj: https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-az-100.aspx

Proč studovat ACCA? Certifikace v účetnictví – Association of Chartered Certified Accountants

Proč studovat ACCA?

Důvodů ke studiu je hned několik. Jde o nejpokrokovější Asociaci účetních na světě, která Vám poslouží jako brána k rozvíjející se účetní profesi a pomůže dosáhnout úspěchu. ACCA má ve světě dobrou reputaci, o čemž svědčí i fakt že má více než 208 tisíc členů a 503 tisíc studentů v 179 zemích. Získáním celosvětově uznávané kvalifikace získáte přístup k volným pracovním místům Kromě toho, že získáte světově uznávanou kvalifikaci získáte také díky Careers Job Board přístup k bohatým radám a tisícím volných pracovních míst.

Zaměstnavatelé ACCA věří

ACCA má 110 let zkušeností díky čemuž si získalo důvěru zaměstnavatelů v poskytování kvalifikovaných odborníků. Pracuje s více než 7300 ověřenými zaměstnavateli a s více než 80 partnery v účetnictví po celém světě. Zaměstnavatelé vědí, že ACCA je známkou profesní excelence.

Stanete se součástí aktivní sítě

Networking je zásadní při budování kariéry. Když se stanete studentem ACCA, budete mít příležitost komunikovat se spolužáky prostřednictvím virtuální studijní komunity a účastnit se osobních setkání ve vaší oblasti, kde žijete. Jakmile se stanete členem, získáte automaticky přístup k celosvětové síti finančních profesionálů prostřednictvím skupiny členů na LinkedIn.

ACCA je flexibilní

ACCA zajišťuje nejvyšší úroveň podpory a flexibility. K dispozici jsou možnosti fulltime nebo parttime studia či samostudia. Můžete se dokonce školit online prostřednictvím nástroje ACCA – X uživatelsky přívětivého online studijního programu, poskytuje kvalitní cenově dostupné nebo dokonce bezplatné kurzy. Možné je také získat dodatečný titul k Vašemu jménu. Můteže doknce získat titul BSc v aplikovaném účetnictví z Oxford Brookes University nebo magisterský titul v oblasti odborného účetnictví na University of London současně se studiem při studiu ACCA kvalifikace. Poskytována je možnost specializace, která Vám dovolí stát se odborníky ve Vámi vybrané oblasti.

Kvalita a reputace jsou stejně důležité

Kvalifikace ACCA zrcadlí reputaci dokonalosti, integrity a zodpovědnosti. Reputaci, s kterou budete spojování od okamžiku, kdy začnete studovat. Učební materiály, které využijete, a lidé, kteří Váš budou učit musí splňovat vysoké standardy. Approved Learning Partners jsou pečlivě vybráni a pravideleně hodnoceni. ACCA rovněž poskytuje rady a podporu členům, vládám, organizacím, regulátorům a zaměstnavatelům a podporuje a poskytuje výzkum, který pomáhá informovat a formovat budoucnost účetnictví a podnikání.

ACCA je zde, aby vás podpořilo

ACCA abízí rozsáhlou podporu online a prostřednictvím 95 celosvětově rozmístěných kanceláří a center. Dostanete přístup k online materiálům včetně osnov a studijních příruček, posledních zkoušek, pokynů testovacího týmu a článků zkušených odborníků v oboru. ACCA pracuje na tom, aby byly zkoušky flexibilní a pohodlné, a jde o jedinou asociaci účetních s kontaktním střediskem pro studenty operujícím 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pokud není Vaším rodným jazykem angličtina a proto potřebujete dodatečnou pomoc a podporu, můžete využít BPP University English Language Support for ACCA, která Vám může poskytnout podporu přizpůsobenou pro každou zkoušku, kterou absolvujete.

Jak začít?

Pro přihlášení ke studiu je potřeba:

 • Identifikační průkaz jako řidičský průkaz, pas nebo rodný list
 • Dosvědčit, že splňujete minimální požadované vzdělání – vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo bakalářský nebo magisterský diplom
 • Oficiální překlad každého dokumentu, který není v angličtině, poskytnutý licencovaným překladatelem, který je oprávněný k poskytnutí překladatelských služeb
 • Vybrat vhodnou platební metodu – platební karta, PayPal atd.

Registrace: https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.htmlZdroj: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa

Jak jsou na tom Češi s cizími jazyky? Dle statistiky Eurostatu z roku 2016 dobře

Alespoň jedním cizím jazykem mluvilo v roce 2016 dle eurostatu 79 % Čechů ve věku mezi 25 a 64 lety. Průměr mezi 28 evrospkými státy byl 64, 6 %. Nejhůře dopadla Velká Británie, kde mluvilo alespoň jedním cizím jazykem mluvilo pouze 34,6 %. Nejlépe potom dopadlo Švédsko s 96,6 %.

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_skills_statistics#Number_of_foreign_languages_known

Certifikace ve Financích – FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) – online studijní program finančního modelování a oceňování

FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) je kompletní online studijní program, který absolventům zabere průměrně 6 měsíců. FMVA je určen pro finanční analytiky, kteří chtějí být lepší než konkurence. V rámci programu student získá doživotní přístup k materiálům, včetně 7 volitelných kurzů k zopakování základů, 9 základních kurzů pro vybudování silného základu ve finančním modelování a oceňování a 3 povinně volitelných kurzů, které studentovi umožní zaměřit se na konkrétní téma.

Volitelné kurzy k opakování základů se zaměřují na témata jako základy účetnictví, čtení finančních výkazů, základy fixního příjmu, excelovský crash kurz, úvod do korporátních financí, matematika pro firemní finance, základy modelování v Excelu, knihovny modelů a šablon.

Základní kurzy, které jsou povinné pak zahrnují základy finanční analýzy, vytváření finančního modelu v Excelu, modely oceňování podniků, rozpočtování a forcasting, FP & A forcasting měsíčního cash flow, citlivostní analýzya a scénáře, dashboardy a vizualizace dat, PowerPoint a Pitchbooks, pokročilé finanční modelování a oceňování.

Povinně volitelné kurzy, z kterých si student vybírá 3 pak zahrnují pokročilé vzorce v Excelu, finanční modelování nemovitostí, finanční model startupu nebo e-commerce, finanční model a oceňování, fúze a akvizice, LBO modelování, firemní a obchodní strategie.

Cena celého studijního programu se pohybuje v řádu pár stovek dolarů.


Zdroj: https://corporatefinanceinstitute.com/certifications/financial-modeling-valuation-analyst-fmva-program/

Obor informační a komunikační technologie v Česku vystuduje ročně zhruba čtyři tisíce absolventů

Počet absolventek se za posledních 16 let téměř zpětinásobil, oboru však stále dominují muži

V roce 2017 vystudovalo obor Informační a komunikační technologie 3915 absolventů. Z toho 3312 mužů a 603 žen. Ačkoliv oboru jasně dominují muži, počet absolventek pomalu přibývá. Za posledních 16 let se jejich počet zhruba zpětinásobil. Obdobně se v tomto horizontu navýšil také počet absolventů. Za posledních 5 let však počet absolventů ICT klesá.

Počet absolventů oboru ICT na vysokých školách v ČR - absolventek pomalu přibývá
Počet absolventů oboru ICT na vysokých školách v ČR – absolventek pomalu přibývá

Vzhledem ke klesajícímu počtu absolventů v ostatních oborech však procentuální podíl absolventů ICT roste, jak můžeme vidět na níže uvedeném grafu.

Podíl absolventů oboru ICT na celkovém počtu absolventů v ČR
Podíl absolventů oboru ICT na celkovém počtu absolventů v ČR

Studenti nastupují hlavně na státní vysoké školy – obliba soukromých vysokých škol mezi nově zapsanými českými studenty VŠ oproti roku 2007 klesla

V roce 2017 bylo na státní VŠ zapsáno 90 % nově zapsaných studentů. 78 % Čechů a 12 % cizinců. Podíl nově zapsaných studentů na státní vysoké školy vzrostl oproti roku 2007, kdy se na státní školy hlásilo pouze 84 % studentů.

Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2017. kvalitnivyzdelani.cz
Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2017

Zdroj: ČSÚ

Soukromé vysoké školy tak v roce 2017 nabraly pouze 10 % z nových studentů VŠ, což je oproti 15 % z roku 2007 významný pokles.

Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2007 - kvalitnivzdelani.cz
Poprvé zapsaní čeští a zahraniční studenti na vysokých školách v ČR 2007 – kvalitnivzdelani.cz

Zdroj: ČSÚ

Zajímavé je, že podíl Čechů nastupujících na státních vyskoké školy se nezměnil. Hlavní roli v rošádě skladeb mezi lety 2007 a 2017 hrál vyšší podíl nově nastoupených zahraničních studentů na státní vysoké školy a nižší procento Čechů nastupujících na soukromé vysoké školy.

Grafy však neobsahují informaci o absolutním počtu studentů, který v případě Čechů jak na soukromých tak na vysokých školách výrazně klesnul, díky čemuž si cizinci, kterých v absolutní hodnotě až tolik nepřibylo ukousli větší část koláče.

Certifikace ve financích vydávané European Financial Planning Association (EFPA) EFPA certifikace – EFP/EFA/EIP/EIA

Certifikáty EFP/EFA/EIP/EIA

Evropský finanční plánovač (EQF 6)

Nejvyšší standard. Integrovaná praxe finančního plánování včetně investic na úrovni portfolia, plánování majetku, mezinárodních daní, důchodů a potřeb pojištění nejen pro soukromé klienty, ale i pro vlastníky firem. Vzdělávacím programům by mělo být věnováno minimálně 40 školících dní nebo 320 hodin výuky (nebo ekvivalent).

Evropský finanční poradce (EQF 5)

Komplexní praxe ve finančním poradenství. Zěmřuje se na profesionály, kteří přistupují velmi pečlivě k potřebám klienta a vytváří finanční řešení, které zejména zahrnuje investice na úrovni portfolia, ale které také obsahuje základní řešení v oblasti pojištění, penze, úvěrů a financování. Vzdělávacím programům by mělo být věnováno minimálně 20 školících dní nebo 160 hodin výuky (nebo ekvivalent).

Evropský investiční praktik (EQF 4)

Certifikace navržená tak, aby splňovala požadavky stanovené v čl. 18 pokynů Esma o znalostech a kompetencích pro zaměstnance poskytující investiční poradenství. Výukové programy by měly být pokryty minimálně 10 dny ve třídě nebo 80 vyučovacími hodinami (nebo jejich ekvivalentem).

Evropský investiční asistent (EQF 3)

Certifikace navržená tak, aby splňovala požadavky stanovené v čl. 17 pokynů Esma o zprostředkování a kompetencích pro zaměstnance poskytující informace o investičních produktech, investičních službách nebo doplňkových službách. Školení by mělo být pokryto minimálně 5 školícími dny nebo 40 vyučovacími hodinami (nebo jejich ekvivalentem).

Role SQC

Výbor pro standardy a kvalifikace (SQC) je samosprávným výborem pod vedením představenstva a jeho úloha bude mimo jiné zahrnovat:

 • Věnování náležité pozornosti žádosti potenciálního člena ve vzdělávacích a zkouškových oblastech
 • Stanovení a udržování standardů způsobilosti pro kvalifikace EFPA
 • Zavedení a udržování standardů dalšího vzdělávání pro programy národních partnerských vzdělávacích programů
 • Vydávání doporučení, která respektují národní standardy a standardy dalšího vzdělávání
 • Akreditace jakýchkoliv kvalifikací, které nejsou členy EFPA a které jsou předmětem dohod uzavřených mezi EFPA a třetími stranami
 • Provádění výzkumu v oblasti finančního poradenství ve věcech, které jsou předmětem zájmu správní rady EFPA
 • A provádění pravidelné revize a aktualizaci Etického kodexu EFPA podle požadavků představenstva

Zdroj: https://www.efpa-eu.org/our-standards-efp-efa-eip-eia

FRM – certifikace pro risk manažery

FRM (Financial Risk Manager) je certifikace pro risk manažery uznávaná na všech významných trzích. Tento certifikát je trvale poptávaný téměř každou významnou bankou a společností ve světě. Udělován je pouze profesionálům, kteří demonstrují znalosti a schopnost předvídat, reagovat a přizpůsobit se kritickým problémům v oblasti risku.

Ke zkoušce se může přihlásit kdokoliv. Pro získání certifikace je třeba složit dvě přísné zkoušky (FRM zkouška část I a část II) s výběrem možností a prokázat dva roky relevantních pracovních zkušeností. Nejprve je třeba složit první část zkoušky a poté je možné se přihlásit na druhou část zkoušky. Certifikovaným FRM je důrazně doporučeno každý druhý rok absolvovat 40 hodin pokračujícího profesního rozvoje (CDP), aby si udrželi nejnovější osvědčené postupy v oblasti řízení rizik.

Registrace a příprava

Jakmile se zaregistrujete, obdržíte přístup k portálu GARP, kde můžete spravovat všechny informace o programu a sledovat průběh. Ujistěte se že při registraci budete mít současný identifikační doklad. Jméno na Vašem identifikačním dokladu musí být přesně stejné jaok na vaší registraci ke zkoušce. V rámci přípravy byste si měli:

 • Připravit studijní plán.
 • Koupit FRM knihy. Kandidáti, kteří si koupí knihy, mají vyšší úspěšnost než ti, kteří to neudělají.
 • Vybrat si zkouškový web
 • Seznámit se s termíny FRM.
 • Být si vědom zásad a postupů pro zkoušky FRM.
 • Projít a souhlasit s Kodexem chování a odpovědnosti kandidáta GARP.

I. část zkoušky FRM

Zkouška zahrnuje 100 otázek s výběrem možností. I. Část zkoušky se zaměřuje na nástroje používané hodnocení finančního rizika: kvantitativní analýzu, fundamentální koncepty risk management, finanční trhy a produkty, modely oceňování a rizika.

II. část zkoušky FRM

Druhá část zkoušky zahrnuje 80 otázek s výběrem možností. Důraz je kladen na použití nástrojů, které si uchazeč osvojil při absolvování I. části zkoušky, tedy: tržní, úvěrové, provozní a integrované řízení rizik, řízení investic a současných tržních problémů. Druhou část zkoušky je vždy možno absolvovat odpoledne, s tím, že musí být dokončena během čtyř hodin.

Pokud se kandidát rozhodne absolvovat II. Část zkokušky ve stejný den jako I. část, musí nejprve absolvovat první část.

Hodnocení a výsledky

Špatné odpovědi nejsou penalizovány. Skóre potřebné pro složení zkoušky stanoví výbor FRM. Výsledek zkoušky je uspěl/neuspěl a jsou zaslány emailem přibližně šest týdnů po zkoušce. Kandidáti obdrží kvartilové výsledky porovnávající jejich výkon s ostatními kandidáty.

Jedinci, kteří absolvovali celý certifikační proces, zahrnující dva roky relevantních pracovních zkušeností mohou být nalezeni v adresáři FRM.

Zdroj: https://www.garp.org/#!/frm/program-exams

Certifikáty ve financích – CAIA – certifikace v oblasti alternativních investic

CAIA je vzdělávací program zaměřený na samostudium určený pro profesionály v oblasti financí, kteří chtějí získat odborné znalosti v oblasti alternativních investic. CAIA je uznávána jako globální měřítko vzdělání v oblasti alternativních investic.

Program je určen zejména pro:

 • Správce rizik
 • Analytiky
 • Správce portfolia
 • Obchodníky
 • Konzultanty
 • Rozvoj podnikání / marketing
 • Operations
 • Poradce

Kolik zkoušek je třeba absolvovat?

CAIA je garantováno po absolvování dvou úrovní kvalifikačních zkoušek v kombinaci s relevantním profesním vzděláním.

Jak dlouho trvá dokončení programu?

Přípravě je doporučeno věnovat alespoň 200 hodin studia pro každý level, dohromady tedy přibližně 400 hodin.

Kdy se zkoušky konají?

V březnu a září, což umožňuje kandidátům dokončit program během jednoho roku. Zkoušky jsou dostupné v celosvětovém měřítku v počítačových testovacích centrech.

Čeho dosáhnu úspěšným dokončením programu?

Po absolvování se budete moci připojit k asociaci CAIA. Tímto můžete použít označení CAIA a tím doložit Vaše odborné znalosti v oblasti alternativních investic a připojit se k globální komunitě v které je přes deset tisíc držitelů CAIA z vice než 90 zemí.

Jaká bude moje úroveň znalostí v oblasti alternativních investic po ukončení programu?

Poté co získáte CAIA budete velmi dobře obeznámeni s alternativními investicemi. Doložíte prokázané odborné znalosti a důvěryhodnost v oblasti alternativních investic.

Zdroj: https://caia.org/programs/comparison